Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Heerlijkheid Actueel

 

Heerlijkheid Actueel

Vervolg besluitvorming rond schoolgebouw Schin op Geul.

Aanstaande dinsdag 19 november is om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare commissievergadering Stedelijk Beheer en Ontwikkeling.
Op de agenda staat het aangepaste voorstel van B&W om het schoolgebouw via een huurkoopconstructies aan Fysiotherapie Heuvelland te verkopen. Door uw aanwezigheid op de publieke tribune kunt u uw interesse laten blijken.

Zie ook:https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Valkenburg/113768a8-510d-4bb8-a096-7f93d93ce2f1

Bezoek van wethouder Vankan aan Schin op Geul

Op 3 oktober heeft wethouder Vankan een rondgang door Schin op Geul gemaakt. Hieraan namen ook drie bestuursleden van de Heerlijkheid deel: Paul van Weersch, Wim Baetsen en Henk Timmermans.
Meer info

Woonvisie gemeente Valkenburg aan de Geul

De gemeente Valkenburg heeft op 23 september tijdens een bijeenkomst in ’t Geboew in Schin op Geul haar voorlopige visie gepresenteerd op het gemeentelijke beleid over bouwen en wonen in onze gemeente.
Meer info

De fysiotherapiepraktijk in Schin op Geul

De afgelopen maanden hebt u, onder andere in de Mauritiusbode, kunnen lezen dat wij ons zorgen maken over het behoud van de fysiotherapiepraktijk in ons dorp.
Meer info