Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Heerlijkheid Actueel

 

Heerlijkheid Actueel

Mobiliteitsvisie

Op 21 november was er een door de gemeente Valkenburg georganiseerde bijeenkomst over mobiliteit in onze gemeente. Ook vanuit de Heerlijkheid waren we daar bij. Het gaat dan immers ook over de bereikbaarheid van ons dorp, de drukte op de wegen, de huurscooters en de plaatsen waar we nu overlast ervaren. Het publiek werd uitgenodigd om mee te denken over oplossingen. Willen we nu juist graag fietsgebruik naar Valkenburg stimuleren of toch liever met de auto en parkeervoorzieningen? Het openbaar vervoer, vinden we dat nu juist goed geregeld of kan het vaker? Sluipverkeer voorkomen of maatregelen nemen en op de koopt toe nemen dat het dan ergens anders weer drukker wordt. De avond krijgt een vervolg en misschien wilt u dan ook aansluiten?

Contact met de wethouder

U heeft al eerder kunnen lezen dat de wethouder op 3 september in ons dorp was om de problemen in de straten te bespreken. Dat we over die bijeenkomst niet enthousiast waren heeft u ook in de Limburger kunnen lezen. We hebben de wethouder gevraagd of we nog eens verder konden ingaan op een aantal punten. 27 november hebben we dat gedaan en zijn we met 3 bestuursleden naar het gemeentehuis getogen. Wethouder Vankan ziet de kernoverleggen niet direct als een gesprekspartner voor de openbare ruimte, iets waar wij anders over denken. Hij heeft toegezegd dat hij begin december met zijn ambtenaren ons wensenlijstje opnieuw zou bekijken en ons zou laten horen wat er gaat gebeuren. Daar wachten we nog even op. Het gesprek had hij gepland na de begrotingsbehandling in de gemeenteraad maar onze vraag of er ook geld speciaal voor SoG beschikbaar was moest hij met “nee" antwoorden. In februari wil hij graag een nieuw gesprek want voor ons zijn ook de grotere onderwerpen van belang. Niet alleen de pleinen maar ook de plannen van Topparken, het gebruik van gewone woningen als vakantiewoning, verlichting op het parkeerterrein bij het station, etc. We houden u op de hoogte.


Meer nieuws