Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Corneliusoctaaf

Datum: 14 september t/m 22 september
Locatie: Parochiekerk van de H. Mauritius te Schin op Geul

Corneliusoctaaf

Op zaterdag 14 september a.s. start in de parochiekerk van de H. Mauritius te Schin op Geul het jaarlijkse octaaf ter ere van de H. Cornelius.

Deze heilige werd in 251 tot paus gekozen. Hij voerde een op vrede en verzoening gericht beleid, maar werd twee jaar later het slachtoffer van de vervolgingen door de Romeinen. Na zijn dood werd zijn verering alras snel verbreid.

De H. Cornelius wordt vooral aangeroepen bij verkrampingen en stuipen, maar heden ten dage met name ook voor verlichting van rusteloosheid, zorgen, zenuwaandoeningen en ander lijden; kortom tegen alle vormen van overspanning en stress.

Juist in onze tegenwoordige jachtige tijd blijkt er bij velen behoefte te bestaan aan een rustpunt, dat de H. Cornelius ons kan geven. Om die reden komen dan ook ieder jaar vele mensen naar Schin op Geul om de relikwie van deze martelaar te vereren en de Corneliuszegen te ontvangen.

Tijdens dit Corneliusoctaaf zal er iedere dag een H. Mis worden opgedragen waarbij na afloop de Corneliuszegen wordt gegeven; daarnaast is er op de zondagen ook s’middags van 14.00 – 16.00 uur gelegenheid voor gebed en relikwieverering.

Opluistering van de diensten geschiedt door fanfare St.Cornelius (14 sept.), harpiste Pauline Nieuwenhuijs (15 sept.), mannenkoor Inter Nos (21 sept.) en troubadour Thea Kollee (22 sept.).

In het voorportaal van de kerk is een stand ingericht waar diverse religieuze artikelen te koop zijn. Bij het Corneliusbeeld (rechtsvoor in de kerk) is een box geplaatst, waarin een persoonlijke stille intentie kan worden opgegeven (pen en papier zijn aanwezig). Tijdens de diensten in het octaaf en door het jaar heen, als gebeden wordt voor de Broederschap St. Cornelius, zal ook voor deze stille intenties worden gebeden.

De kerk in Schin op Geul ligt midden in het dorp, vlakbij het spoorwegstation. Hoewel hooggelegen is het gebouw prima toegankelijk; parkeergelegenheid is er bij het naastgelegen kerkhof en bij het station.