Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Discussie toekomst Heerlijkheid

Afgelopen 21 december heeft op de bestuursvergadering van de Heerlijkheid Paul van Weersch Paul van Weersch afscheid genomen van de stichting en heeft het stokje over aan Ferry Schippers overgedragen. Wij danken Paul voor zijn langdurige inzet en hopen fris aan het nieuwe jaar en een nieuw tijdperk te kunnen beginnen. Op de vergadering waren ook enkele andere dorpsgenoten aanwezig om het over de toekomst van de Heerlijkheid te hebben.

Discussie toekomst Heerlijkheid

In de lente van 2023 is de Heerlijkheid voornemens een dorpsvergadering te organiseren. De bedoeling is er een open vergadering van te maken (iedereen is welkom), en het te hebben over de toekomst van de Heerlijkheid. Wat is er nodig in het dorp, moet er een nieuwe dorpsvisie komen (vorige van 2015), en hoe krijgen we aanwas van nieuwe mensen voor de werkgroepen van de Heerlijkheid? Moeten die werkgroepen wel blijven bestaan? Zo nee, welke vorm moet de Heerlijkheid dan krijgen? Moet de Heerlijkheid zo blijven heten?

In de ontmoeting op 21 december waren de aanwezigen het eens dat de Heerlijkheid een rol van belang kan spelen in het dorp, maar dat er een afstand wordt ervaren tussen de Heerlijkheid en de dorpelingen. Hoe zou dat anders kunnen, en wat is het doel precies? Het doel is verbinding van mensen; in praktijk weten toch veel mensen niet van elkaar dat ze ideeën hebben over mogelijke verbeteringen in het dorp, vaak dezelfde. Ook is niet goed bekend dat de Heerlijkheid deuren op het gemeentehuis kan openen, en dus eventuele processen kan vergemakkelijken. Ook kan de Heerlijkheid namens een initiatief subsidies kunnen ontvangen en uitgeven, iets dat de gemeente liever niet via een natuurlijk persoon doet. Ook zou in de Heerlijkheid de ervaring met de gemeente en andere overheden en instanties geconcentreerd en benut kunnen worden; immers, dit is vaak iets dat mensen niet weten, kunnen of aantrekt (denk aan: hoe gaat een subsidieaanvraag?). Men is het eens dat dit past bij de Heerlijkheid.

Er zijn veel initiatieven en vrijwilligers in Schin op Geul actief, en die zouden met name de hulp van de Heerlijkheid bij het uitzoeken van wet- en regelgeving, subsidieaanvragen, etc. kunnen gebruiken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze vrijwilligers de Heerlijkheid sneller vinden? De Heerlijkheid heeft vanouds commissies (Sociaal Domein, Fysiek Domein, Economisch Domein) die de commissies van de gemeente Valkenburg spiegelen, maar daar zit momenteel niemand in en is het ook moeilijk werven. Misschien is het beter dat mensen met een idee een ad hoc groepje vormen, bijvoorbeeld ‘groep gymtoestellen, en dat deze als het idee gerealiseerd is (gymtoestellen geplaatst in de speeltuin) weer wordt ‘opgeheven. Dit geeft een laagdrempeliger karakter aan het meedoen, en dat is nodig. Ook geeft het mensen ‘eigenaarschap’: men kan gaan precies waarvoor men de energie heeft, en kan achteraf zeggen: ‘kijk, dit heb ik helpen realiseren’. We gaan dus woorden als commissie en werkgroep vermijden; het trekt, zoals blijkt, niemand aan mee te doen. Ook ervaring in andere verenigingen leert dat het beter is te vragen ‘wil je een uurtje meehelpen?’, dan ‘wil je vrijwilliger worden?’. We gaan het dus omkeren:  in plaats van zelf plannen te schrijven en mensen te werven voor commissies, de Heerlijkheid gebruiken als instrument voor mensen met een plan, met energie iets aan te pakken, en dat helpen te realiseren.

Concreet zijn de speeltuin en de vijver ook besproken. Er is een groep bezig met plannen rondom de renovatie van de vijver, kippenhok, voedselbos, en er is een groep die graag gymtoestellen in de speeltuin wil plaatsen, zodat niet alleen kleine kinderen (en ouders daarvan) een ontmoetingsplek hebben. Stichting LEVAK beheert subsidies voor de speeltuin, en de gemeente gaat volgend jaar met een speeltuin-visie komen. De vraag is of dat moet worden afgewacht: er is al voor Corona overleg geweest tussen de groep en de gemeente over dit plan, en iedereen vond het een goed idee, maar toch is er nog niets gebeurd. De groep en de Heerlijkheid spreken af buiten de vergadering hier verder aan te werken.

Het laatste grote discussiepunt was de communicatie. De Heerlijkheid heeft een pagina in de Mauritiusbode, een website en een Facebook-account, maar dorpelingen en vrijwilligers maken weinig gebruik van deze kanalen: in principe plaatst de Heerlijkheid elke aankondiging op al deze kanalen indien iemand dit mailt. Veel mensen, ook de vrijwilligers die aan een initiatief werken, communiceren via Whatsapp; de Heerlijkheid zou ook een Whatsapp-groep kunnen starten om via dat kanaal nieuws te delen. De groep zou dan alleen berichten van en via de Heerlijkheid toestaan. Ook zouden we met enquêtes meer over de wensen van dorpelingen te weten komen: bijvoorbeeld om steun te vinden voor een initiatief. Ook zijn we het eens dat de initiatieven zoveel mogelijk bijvoorbeeld via de website vindbaar moeten worden, zodat enerzijds het hele dorp er vanaf weet en anderzijds eventueel mee kan doen. Het verbeteren van de communicatie is belangrijk verbeterpunt.