Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Donateursactie 2021

Datum: 1 april
Locatie: Online

Donateursactie 2021

Beste dorpsbewoners,

Vanuit het Comité Samenwerkende Verenigingen Schin op Geul kreeg ons Mannenkoor Inter Nos zoals jaarlijks gebruikelijk de maand april aangewezen voor het houden van haar jaarlijkse donateursactie.

Waar we al jaren met onze leden langs de deur gaan in ons dorp, is het door de nog steeds geldende coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Daarom hebben wij zoals vorige jaar weer gekozen voor een digitale donateursactie, waarbij iedereen die Mannenkoor Inter Nos een warm hart toedraagt een financiële bijdrage kan doen. Ieder bedrag, groot of klein, is van harte welkom en wordt bijzonder gewaardeerd. Op deze manier voorkomen we ook onnodig fysiek contact met elkaar. Gelukkig wordt het op deze manier ook voor mensen buiten ons dorp mogelijk om onze vereniging te steunen.

In navolging van andere verenigingen is ook MK Inter Nos door de coronacrisis financieel hard geraakt omdat de reguliere kosten voor onze vereniging gewoon zijn blijven doorlopen, terwijl belangrijke inkomsten zijn weggevallen.
Wij hopen met uw donatie, dat er ná corona, weer muziek zal klinken op straat en tijdens concerten bij een activiteit of ander dorpsfeest.

Uw donatie kunt u overmaken op Rekeningnummer: NL19RABO 0146 6910 67 t.n.v. Mannenkoor Inter.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw donatie!

Met vriendelijke groet,
Mannenkoor Inter Nos