Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Frans Mol overleden

Hoewel het overlijden van pastoor Frans Mol niet onverwachts kwam, waren we toch geschokt bij het horen van zijn heengaan. We houden hem in dankbare herinnering als een integere en bijzondere man, die altijd betrokken was bij het wel en wee van zijn parochianen, maar die ook zichtbaar genoot wanneer de omstandigheden ernaar waren: zijn indrukwekkende afscheid van Schin op Geul per cabriolet in 2020 ten tijde van de coronacrisis staat in ons geheugen gegrift.
 
IMG 2072
Foto: TV-Valkenburg
 
We herinneren ons zijn bezoeken aan ‘Samen aan Tafel’ waar hij niet alleen genoot van spijs en drank, maar vooral van de contacten met de andere bezoekers. Hij ging dan van tafel naar tafel, voor een praatje, voor een bemoedigend woord, voor een kwinkslag.
 
Pastoor Mol was als een echte herder altijd op zoek naar verbinding, juist op de momenten dat verbinding verloren leek te gaan. Zijn ‘woordje van de pastoor’ elke maand in de MauritiusBode getuigde van die zoektocht naar verbinding en natuurlijk ook van zijn maatschappelijke betrokkenheid.
 
Mede namens alle vrijwilligers van de Heerlijkheid Schin op Geul wensen we de familie, vrienden en iedereen die pastoor Mol een warm hart toedraagt veel sterkte met dit verlies. Moge hij rusten in vrede.
 
Het bestuur van de Heerlijkheid Schin op Geul.

Zie de rouwbrief voor meer informatie: Annonce_Frans_Mol_Mill_Hill.pdf