Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieuw bestuur Kernoverleg Schin op Geul

Beste dorpsgenoten,

Wij willen graag het nieuwe bestuur van De Heerlijkheid Schin op Geul voorstellen: Alex Righolt, Anke Heijthuisen, Brent Huisman, Ella Olbrycht en Wendy Blom. Eind dit jaar zal Ferry Schippers ons helaas verlaten, dus we zijn heel blij dat het gelukt is om niet alleen tot een voltallig nieuw bestuur te komen maar zelfs meer dan dat, en met nieuwe gezichten die een goede afspiegeling zijn van het dorp! We willen samen met jullie de stichting opnieuw opstarten, en daar zijn we nu volop mee bezig. We willen ons gaan richten op het ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven, zodat iedereen met een idee en energie zo goed mogelijk zijn of haar plan tot uitvoer kan brengen.

We vinden dat bij een nieuwe start een nieuwe naam hoort, en daartoe organiseren we een enquête. Volg deze link om ‘m in te vullen! We hopen dat de nieuwe naam meer mensen zal aanspreken en duidelijk zal communiceren dat we fris willen herbeginnen, zodat de stichting zich effectief en in samenwerking met iedereen kan inzetten voor positieve veranderingen in ons dorp.

Hartelijke groeten,

Alex, Anke, Brent, Ella en Wendy