Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ontwerpen voor Ljubljanaplein en Kerkplein onthuld

Op 5 oktober jongstleden zijn de ontwerpen voor zowel het Ljubljanaplein als het Kerkplein onthuld voor het publiek. Binnenkort zullen de ontwerpen inclusief afbeeldingen beschikbaar zijn op de dorpswebsite. In het kort:

Ljubljanaplein: groen en duurzaam
Het Ljubljanaplein zal in de toekomst groener worden met de aanleg van een robuuste groenstructuur langs de randen van het plein. Deze structuur zal de gevel van het gemeenschapshuis achter groen verbergen en zal tevens dienen als regenwateropvangsysteem. Een nieuw wandelpad vanaf de parkeerplaats naar de ingang van het gemeenschapshuis wordt aangelegd. Enkele bestaande bomen aan de achterzijde van de parkeerplaats zullen worden vervangen om de gezondheid van de overige bomen te verbeteren. Het plein blijft zijn belangrijke functie als parkeerplaats behouden, met hoofdzakelijk waterdoorlatende bestrating.

Kerkplein: verfraaid en toegankelijk
Het Kerkplein zal een facelift ondergaan met een nieuwe bestrating van gebakken klinkers die het plein karakter geven. De trottoirs zullen duidelijk gescheiden zijn van de rijweg en er komt sierbeplanting achter het Ljubljanamonument om het plein een verzorgde uitstraling te geven. De zieke boom met de bankjes eromheen wordt verwijderd om het zicht op de kerk te verbeteren en er wordt een nieuwe, kleinere boom in een van de plantvakken geplaatst. De huidige parkeerplaatsen aan de zijde van het plein blijven behouden terwijl het trottoir aan de brasseriekant volledig aan voetgangers wordt gewijd. Alle platanen blijven behouden en enkele trottoirs worden geoptimaliseerd om de bomen beter te laten gedijen.

Bij een positief besluit van de gemeenteraad kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en uitgevoerd in 2024.