Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Verslag bestuursvergadering 15 februari

Sindskort hebben we “Sjinfo” opgericht: een zogenaamde Whatsapp gemeenschap waaronder Whatsapp chatgroepen kunnen ‘hangen’, zodat je met één ingang bij al die groepen kunt. Het idee hierachter is dat er veel Whatsapp groepen bestaan die over iets in Sjin gaan, maar niet vindbaar zijn voor mensen die niet al iemand in de groep kennen. Sjinfo is een poging die vindbaarheid te verbeteren. Onder deze ‘community’ hebben we momenteel een info-groep, een agenda-groep en Open Sjinfo waar iedereen berichten kan plaatsen: bijvoorbeeld om vragen te stellen of om hulp te vragen bij een activiteit in Sjin. Op de vergadering werd duidelijk dat de werking van Sjinfo niet helemaal duidelijk was, dus we hopen dat deze uitleg volstaat. Heb je nu zelf een groep die over iets in/met/rond Sjin gaan, stuur dan een mailtje, en dan kunnen we die groep ook onder de Sjinfo-community hangen.

Op de vergadering kon Sjinfo op veel goedkeuring rekenen, maar werden we het al snel eens dat de communicatie wel wat rommelig is. De Heerlijkheid heeft een website, een nieuwsbrief per email, een Faceboek groep, een Instagram account, een inlegvel in de Mauritiusbode en nu de Whatsapp community; dat is heel wat. Enkele aanwezigen hebben zich opgegeven samen met de secretaris hier wat in te stroomlijnen: 1x een nieuwsbericht op de website zetten, en deze dan via de diverse kanalen aankondingen.

Ondanks dat er zich nog geen nieuwe penningmeester heeft gemeld, en er geen jaarverslagen zijn geschreven de afgelopen jaren, is de voorzitter begonnen aan het maken van enig inzicht in de financiële situatie. Hieruit blijkt dat de drukkosten al een kwart zijn van de totale subsidie, en dat is eigenlijk teveel. Er is nagedacht over manieren om dit terug te brengen, en de eerder genoemde communicatiegroep zal hierover keuzes maken. Een logische optie lijkt het aanpassen van de vormgeving en inhoud zodat deze op 1 vel past, maar zelfs dan zijn de kosten te hoog. Wellicht kan een beperkt aantal ergens te krijgen zijn voor de mensen die het liever op papier hebben.

Het tweede grote onderwerp was de doorstart van de Heerlijkheid en het vinden van nieuwe bestuursleden. Tot op heden geen aanmeldingen hiervoor. Een aangedragen reden is dat dorpsgenoten die iets willen doen, vaak al in een vereniging actief zijn, en niet zit te wachten op nog een serie vergadering. Het bestuur van de Heerlijkheid wil bij dezen benadrukken dat dat, doordat we niet zo heel veel doen, best meevalt: 5-6x per jaar is ongeveer het streven. Daarbuiten is contact informeel en waar nodig. Bovendien: vele handen maken licht werk: hoe meer mensen zich melden, hoe minder alles op de schouders van een enkeling komt te liggen. Wij proberen momenteel enkele initiatieven actief te houden, ondanks ontmoedigingen zoals een gemeente die niet meewerkt, maar uiteraard spreekt het vanzelf dat we met zijn tweëen maar zoveel kunnen doen. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor mensen met baan en/of kinderen. We werken op een best-effort basis in goed Nederlands; in die zin is er geen minimum tijdsinvestering die verwacht wordt: alle hulp is welkom! Mocht je belangstelling hebben, kun je altijd contact opnemen voor een persoonlijk gesprek over hoe die activiteiten er precies uitzien en hoeveel tijd dat ongeveer kost.

Een idee was het oprichten van een evenementencommissie: een groep mensen, wellicht uit de verschillende verenigingen, om activiteiten samen te organiseren, in plaats van door verenigingen apart. Misschien zou dit samengevoegd met/opvolger van het halfjaarlijkse agendaoverleg met de verenigingen kunnen worden, om hiermee ook het tekort aan mensen in de verenigingen op te vangen: liever samen 1 activiteit organiseren, dan apart tweemaal ongeveer hetzelfde. We zullen het waarschijnlijk op de volgende vereniging van verenigingen voorstellen.

Een laatste onderwerp was de naam: “De Heerlijkheid Schin op Geul”. Deze is soort meerdere mensen, ook mensen buiten de vandaag aanwezigen, als ietwat afschrikwekkend ervaren: het klinkt als een mond vol, voor iets dat ver staat van het dorpse leven. Iedereen was ervoor om het in de gemeente Valkenburg gebruikelijke “Kernoverleg” te hanteren. De gedachte is dat dit de lading dekt: het is een plek om over de kern Schin op Geul te overleggen. Op termijn zal de naamswijzigingen doorgevoerd worden. Planning voor de dorpsvergadering is uitgesteld naar volgende vergadering in verband met tekort aan tijd.