Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Verslag van het bezoek door wethouder Carlo Vankan

Datum: 25 oktober
Locatie: Schin op Geul

Verslag van het bezoek door wethouder Carlo Vankan

 

Beknopt verslag van het bezoek door wethouder Carlo Vankan aan de kern Schin op Geul op 3 oktober 2019

Aanwezig:
1 wethouder, 3 ambtenaren van de gemeente, 2 boa’s, 3 leden van HSoG, 1 raadslid van het CDA, 4 bewoners.

Knelpunten en opmerkingen voor een eventuele oplossing

Wijkkantonnier
De wijkkantonnier Pierre Keijdener is op dinsdagen aanwezig in de wijk. Het is een proef. De wijkkantonnier kan dan kleine werkzaamheden uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat er bij hem thuis aangebeld wordt om diverse zaken door te geven. Bij calamiteiten dient alles via de normale communicatie met de gemeente te lopen of via de wachtdienst.

Verlichting Baanweg / parkeerplaats nabij station
Wordt ter plekke bekeken.
Het kernoverleg Heerlijkheid Schin op Geul gaat bij ZIUT opvragen of er aan de linkerkant een stroomkabel ligt die geschikt is om straatverlichting te realiseren. Wachten op antwoord. Indien kabel aanwezig die geschikt is dan uitzoeken wat er mogelijk is. Als hij er niet ligt, vooralsnog geen actie vanwege te hoge kosten.

Provinciale weg
Trottoir is in een slechte toestand
Er gebeuren diverse ongelukken, mensen struikelen. De klachten zijn reeds bij de provincie aanhangig gemaakt. Zij zijn verantwoordelijk voor de Rijksweg.

Hardrijders
De gemeente gaat met de Smiley een snelheidscontrole houden. Daarna wordt bekeken of op basis van de gemeten snelheden de politie kan gaan verbaliseren. De plaats van de Smiley wordt tijdens de rondgang aangewezen.

Reconstructie
Een reconstructie van de Rijksweg staat bij de provincie niet hoog op de prioriteitenlijst. De provincie zegt: er gebeuren geen geregistreerde ongelukken, dus zeggen zij: zo gevaarlijk is de weg niet.

Parkeren op fietspad
De auto’s staan niet geparkeerd op een fietspad. Ze staan geparkeerd op een fietssuggestiestrook. Daar mag je op parkeren. Ze mogen echter niet op de stoep geparkeerd staan.

Voetpad Strucht/Mauritiussingel
In het verleden is aangegeven dat door de paardenwei een struinpad zou worden aangelegd. Er komt een overleg tussen de heer Kroonen en de gemeente om e.e.a. in de uitvoering vorm te geven, Dit overleg is reeds ingepland.

Parkeerplaats Kroonen
Voor het aanleggen van een parkeerplaats dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Voortuin opknappen Provincialeweg
Iedere inwoner in Nederland mag zijn tuin inrichten zoals hij/zij dat wil. Alleen als er gevaar is voor de volksgezondheid kan de gemeente iets ondernemen.

Eikenderweg/provinciale weg
Hier wordt veel te snel gereden. Sinds 1970 is het 4 x zo druk geworden. Er wordt gevraagd of er een mogelijkheid is om hier een rotonde te maken.

Het pad langs de Geul is te steil voor rolstoelgebruikers
Dit is te duur. Kosten tussen de € 10.000 en € 50.000. Het pad is ook niet bedoeld voor rolstoelgebruikers. Hiervoor zijn andere paden (3) in de gemeente aangewezen.

Breeweg: Onderhoud van de boomranden
Recht leggen van de stoepen en aanvullen met grijze granulaat

De versmalling in de Breeweg nabij de Provincialeweg
Breeweg 13/14: parkeerplaats tegenover uitrit
Mogelijke oplossingen aandragen

Verwijsborden plaatsen naar parkeerterrein Ljubljanaplein
Borden plaatsen:
- tegenover monument kerk;
- hoek Breeweg

De geconstateerde tekorten/wensen zijn door de gemeente opgenomen op de “Actielijst rondgang Schin op Geul d.d. 3-10-2019

Kernoverleg Heerlijkheid Schin op Geul
De HSoG heeft op 26 november een afspraak met de wethouder over de navolgende en eventueel aanvullende onderwerpen:

- Het kernoverleg wil eerder betrokken worden bij plannen voor en over Schin op Geul.
- Plannen voor de pleinen in het kader van Buitengoed Geul en Maas;
- Het recreatief gebruiken van woonhuizen door eigenaren.
- Bezoekersaantallen in de grote verblijfsparken en de consequenties hiervan voor de inwoners van SoG.
- Overlast van scooters en fietsers in ons dorp.

 Rondgang