Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vijver, natuurspeelplaats, voedselbos

vijver

Het plan is de vijver op te knappen, een natuurspeelplaats aan te leggen en een voedselbos te planten. Een aantal bewoners heeft zich verenigd in de Initiatiefgroep Vijver Schin op Geul en willen het gebied waar voorheen het kippenhok stond opnieuw inrichten. De groep heeft een plan opgesteld de vijver op te knappen, een natuurspeelplaats aan te leggen en een voedselbos te planten. Het voorstel is samen met de Heerlijkheid inmiddels bij de gemeente ingediend, en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het volledige plan is hier te downloaden en lezen.

Inmiddels is gebleken dat er vervuild slib in de vijver zit. Vandaar dat deze door de initiatiefgroep is afgezet. Voor het betalen van het verwijderen van het vervuilde slib, dat hier naar alle waarschijnlijkheid met de overstroming in is gespoeld, wordt een oplossing gezocht. De Heerlijkheid vindt dat de bekostiging vanuit de rampenpot kan komen, en liefst zo snel mogelijk (deze maand) nog afgerond wordt.