Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kernoverleg Schin op Geul, wie zijn wij?

Kernoverleg Schin op Geul is de verzamelnaam van een aantal door groepen van inwoners opgestarte projecten die bijdragen aan de leefbaarheid. Naam en logo geven weer waar we voor staan: een aangename woon- en leefgemeenschap waarin we hart hebben voor elkaar, en hart voor ons dorp en zijn mooie natuurlijke omgeving. Kernoverleg Schin op Geul is de voortzetting van de vroegere Dorpsraad Schin op Geul - Oud- Valkenburg. Ruimtelijk bestrijkt zij hetzelfde gebied als de oude Dorpsraad. Naast de twee kernen Schin op Geul en Oud-Valkenburg, gaat het dus ook om de buurtschappen Engwegen, Keutenberg, Schoonbron, Strucht en Walem.

In eerste instantie was Kernoverleg Schin op Geul een informele samenwerking van werkgroepen die zich gezamenlijk inspanden ten dienste van de leefbaarheid in Schin op Geul en Oud-Valkenburg. Om juridische en praktische redenen was het nodig rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Daarom is op 10 oktober 2016 de Stichting Kernoverleg Schin op Geul opgericht. Blijkens de statuten is het doel van de stichting: “het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen Schin op Geul en Oud-Valkenburg en de bijbehorende buurtschappen Engwegen, Keutenberg, Schoonbron, Strucht en Walem door het stimuleren van de zelfsturing van de inwoners, dit in een proces van participatie en gemeenschapsontwikkeling”.


De volledige tekst van de statuten kunt u hier downloaden. Het Huishoudelijk regelement stichting Heerlijkheid Schin op Geul (07-12-2020) kun u hier downloaden. Deze worden momenteel herschreven omdat zij niet meer accuraat de rol en het doel van de stichting beschrijven.

De Stichting Kernoverleg Schin op Geul is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 67030009.
Het postadres is: Mauritiussingel 6, 6305 AZ Schin op Geul.

Bestuur

Voorzitter: Anke Heijthuisen

Penningmeester: Alex Righolt

Secretaris: Brent Huisman

Algemeen bestuurslid: Wendy Blom

Algemeen bestuurslid: Ela Olbrycht

Communicatie

Hoe hoort u van ons? Kernoverleg Schin op Geul werkt in alle openheid. Wij kondigen onze projecten aan, bijvoorbeeld door een publicatie in de Mauritiusbode. Waar nodig beleggen we een bijeenkomst met inwoners die direct bij een project betrokken zijn. U kunt contact zoeken via de methoden rechtsonder op deze pagina.

Werkgroepen

Zie de tekst van de dorpsvisie voor een beschrijving van de verschillende werkgroepen.

-Werkgroep Communicatie

-Werkgroep Sociaal Domein: hierbij horen de projecten Reparatiecafé, Samen aan tafel, Open Bieb, Breicafé en Film in ’t Geboew

-Werkgroep Fysiek Domein

-Werkgroep Groen

 Heerlijkheid schin op geul