Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zonnedak project Schin op Geul

Update juli 2019

Hierbij een korte update over Zonnedak Sjin.

De werkgroep Zonnedak heeft een ontmoeting gehad met vier dakeigenaren. We denken dat we een geschikt bedrijf voor de aanleg van de zonnepanelen gevonden hebben. De dakeigenaren zijn aan de slag gegaan met het berekenen van de kosten van de totale investering (aanschaf en aanleg zonnepanelen, aanleg geschikte huisaansluiting en bekabeling, eventuele aanpassing dakconstructie, etc.).

Hierbij wordt echter steeds duidelijker dat we tegen een groot probleem aanlopen. De netwerkbeheerder heeft moeite om passende aanbiedingen te doen aan de dakeigenaren. Zonder grote investeringen in de infrastructuur heeft de netwerkbekabeling in Schin op Geul onvoldoende capaciteit voor het terugleveren van de elektriciteit van de zonnepanelen naar het elektriciteitsnet.

Dit wordt momenteel verder onderzocht. We houden U van de verdere voortgang op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Pieter Loeff, Alex Emonds, Marlike KockenUpdate januari 2019

Beste geïnteresseerden in “Zonnedak Sjin”,

Het wordt tijd voor een korte update.

We zijn nog steeds enthousiast bezig met het onderzoek naar de beste mogelijkheden voor het Zonnedak Sjin. Dat wil zeggen dat we gesprekken voeren met eigenaren van potentiële daken voor gezamenlijke zonnepanelen, de gemeente Valkenburg, energiecoöperaties en consultants.

Op 13 februari zullen we in een kleine bijeenkomst met de dakeigenaren de diverse scenario’s naast elkaar leggen en besluiten nemen over volgende stappen. Eind februari volgt er meer nieuws.

Met vriendelijke groet van de werkgroep,
Pieter Loeff, Alex Emonds, Marlike Kocken


 

Update december 2018

Beste geïnteresseerde in het “Zonnedak Sjin”,

Op 25 november 2018 was er een bijeenkomst in ‘t Geboew. Er waren 3 eigenaren van potentiële daken, 4 externe experts en 7 geïnteresseerden (6 mensen hadden zich afgemeld omdat de bijeenkomst overdag plaats vond – volgende keer komen we ’s avonds bij elkaar!).

De experts gaven de volgende presentaties:

  • Volta Solar gaf informatie over de technische kant van installatie van zonnepanelen.
  • Energiecoöperatie Limburg U.A. (voorheen MVE) legde uit welke ondersteuning zij kan geven aan postcoderoosprojecten.
  • De Gemeente Valkenburg beschreef de enorme uitdagingen van verduurzaming en de doelstellingen die vanuit de rijksoverheid worden opgelegd. Het beleid van de gemeente is dat ze vooral het initiatief bij de burger wil laten en deze ondersteunen bij verduurzamingsinitiatieven. Dennis Fokkinga, beleidsmedewerker van de Gemeente Valkenburg en verantwoordelijk voor de verduurzaming, gaf speciale aandacht aan websites voor particulieren:
    http://www.nieuweenergieinlimburg.nl/valkenburg/ en www.dubbel-duurzaam.nl.
  • Buurkracht is een initiatief van de netbeheerder om burgers bij te staan in de verduurzaming van hun omgeving. Als na nader onderzoek blijkt dat de potentiële daken geschikt zijn voor het opzetten van een zonnecollectief zou Buurkracht in samenwerking met Energiecoöperatie Limburg U.A. ons verder kunnen ondersteunen bij een goede communicatie hierover richting de bewoners van Schin op Geul.

We hebben afgesproken, dat Energiecoöperatie Limburg de 3 eigenaars van potentiële daken zal bezoeken om te bekijken en te berekenen of de daken geschikt zijn voor collectieve zonnepanelen. Op basis van deze informatie wordt er door Energiecoöperatie Limburg per potentieel dak een voorstel gemaakt of en hoe een collectief op te zetten.

We hopen deze voorstellen nog in december op een volgende bijeenkomst te bespreken om met elkaar te bekijken of er voldoende basis is om verder te gaan. Als dit zo is komen we met behulp van Buurkracht tot een concreet voorstel en gaan we actief op zoek naar mensen die mee willen doen. U hoort weer van ons.

Met vriendelijke groet,
Namens de voorlopige werkgroep:
Alex Emonds
Pieter Loeff
Marlike Kocken

Brochures en presentaties

Flyer buurkrachtaanpak

Presentatie BuurkrachtZonnecollectief