thumbnail for this post

De dorpswebsite van Schin op Geul bied zichtbaarheid aan Sjinse activiteiten. Daar vallen de verenigingen onder, maar ook initiatieven zoals de Open Bieb en de speeltuin. De dorpsagenda wordt onderhouden via het Comité Samenwerkende Verenigingen en de rest van de website via het Kernoverleg.

Geschiedenis

Sinds 5 oktober 2018 heeft Schin op Geul zijn eigen dorpswebsite, een initiatief van de Heerlijkheid samen met het Comité Samenwerkende Verenigingen en met de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul. Op deze site is de toegang is te vinden tot nuttige en belangrijke informatie over Schin op Geul, voor inwoners maar ook voor bezoekers.