thumbnail for this post

Het Comité Samenwerkende Verenigingen is het halfjaarlijkse overleg waarop de verenigingen van Schin op Geul de jaaragenda’s opstellen en aanpassen. Alhoewel het overleg zelf geen vereniging is, is het wel een belangrijke spil in het netwerk.

Bestuur en contact

  • Piet Bisschops, voorzitter
  • Kitty Heijenrath, secretaris

Contact: [email protected]