thumbnail for this post

Statig op Kerkplein 2 torent het oudste gebouw van Schin op Geul boven het dorp uit: onze Mauritiuskerk. Het centrale middelpunt van de parochie Schin op Geul. Een plek waar door de eeuwen heen parochianen de rust en stilte opzoeken en in de zondagse heilige mis uiting geven aan hun Roomskatholieke geloof. Echter, parochie zijn is meer dan kerkgang. Parochianen kijken naar elkaar om, zo ook in Schin op Geul. Centraal punt is het ziekencontact voor een luisterend oor, ziekenattenties. Ook de jaarlijkse processie in juni zorgt voor verbinding met en door parochianen.

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marieta Vanmechelen of bezoek de website op kerkschinopgeul.nl.